Danh mục sản phẩm
 

6.1.2 Bộ dụng cụ trung phẫu (mổ mở)Code No: 6010200
Xuất xứ: Anh Quốc
Bảo hành: 12 tháng
6.1.2. Bộ dụng cụ trung phẫu (mổ mở)

Bộ dụng cụ trung phẫu (mổ mở)
 

 • Hãng sản xuất: Anh Quốc
 • Nước sản xuất: Anh Quốc
 • Chất lượng hàng hóa: mới: 100%
 • Tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO
 • Số lượng: 01 bộ/50 món

  SL-020-13 Cán dao mổ số 03 cỡ 21.5 cm - 8 1/2" - Scalpel Handle No. 3L Solid, Long 21.5 cm - 8 1/2": 01 cái
  SL-020-14 Cán dao mổ số 04 cỡ 21 cm - 8 1/4" - Scalpel Handle No. 4L Solid, Long 21 cm - 8 1/4": 01 cái
  SL-030-07 Cán dao mổ số 07 cỡ 16 cm - 6 1/4" - Scalpel Handle No. 7 Solid 16 cm - 6 1/4" Stainless Steel: 02 cái
  HW-400-25 Khay hạt đậu cỡ 250 x 140 x 40 mm - Kidney Dish Size 250 x 140 x 40 mm Stainless Steel: 01 cái
  HW-050-14 Chén đựng dung dịch sát khuẩn cỡ 500 ccm Size Ø 147 x 65 mm - Bowl 500 ccm Size Ø 147 x 65 mm Stainless Steel: 02 cái
  AF-773-11 Kẹp khăn Backhaus cỡ 11.5 cm - 4 1/2" - Backhaus Towel Clamp 11.5 cm - 4 1/2" Stainless Steel: 06 cái
  SF-360-25 Kẹp bông băng sát khuẩn Foerster hàm thẳng cỡ 25 cm - 9 3/4" - Foerster Sponge Holding Forcep Straight 25 cm - 9 3/4" Stainless Steel: 02 cái
  SS-140-18 SC Kéo phẫu thuật kiểu Metzenbaum-Nelson loại 02 đầu tù cán đen hàm thẳng cỡ 18 cm - 7" - Metzenbaum-Nelson SuperEdge™ Dissecting Scissor Straight - Blunt/Blunt 18 cm - 7" Stainless Steel: 01 cái
  SS-890-17 SC Kéo phẫu thuật kiểu XTSCut™ TC Mayo-Stille cán vàng đen hàm thẳng cỡ 17 cm - 6 3/4" - XTSCut™ TC Mayo-Stille Dissecting Scissor Straight 17 cm - 6 3/4" Stainless Steel: 01 cái
  SS-891-17 SC Kéo phẫu thuật kiểu XTSCut™ TC Mayo-Stille cán vàng đen hàm cong cỡ 17 cm - 6 3/4" -  XTSCut™ TC Mayo-Stille Dissecting Scissor Curved 17 cm - 6 3/4" Stainless Steel: 01 cái
  SS-920-14 Kéo phẫu thuật kiểu UltraCut™ TC Metzenbaum-Fine cán vàng hàm thẳng cỡ 14.5 cm - 5 3/4" - UltraCut™ TC Metzenbaum-Fine Dissecting Scissor - Slender Pattern Straight 14.5 cm - 5 3/4" Stainless Steel
  SS-277-45 Kéo phẫu thuật mạch máu kiểu DeBakey hàm cong lên 45° cỡ 16.5 cm - 6 1/2" - DeBakey Vascular Scissor Angled 45° 16.5 cm - 6 1/2" Stainless Steel: 01 cái
  SS-277-60 Kéo phẫu thuật mạch máu kiểu DeBakey hàm cong lên 60° cỡ 16 cm - 6 1/4" - DeBakey Vascular Scissor Angled 60° 16 cm - 6 1/4" Stainless Steel: 01 cái
  FR-972-15 Nhíp phẫu tích không mấu cán vàng kiểu UltraGripX™ TC Potts-Smith cỡ 16 cm - 6 1/4" - UltraGripX™ TC Potts-Smith Dressing Forcep 16 cm - 6 1/4" Stainless Steel: 02 cái
  FR-972-20 Nhíp phẫu tích không mấu cán vàng kiểu UltraGripX™ TC Potts-Smith cỡ 20 cm - 8" - UltraGripX™ TC Potts-Smith Dressing Forcep 20 cm - 8" Stainless Steel: 02 cái
  FR-974-20 Nhíp phẫu tích có mấu cán vàng kiểu UltraGripX™ TC Oehler cỡ 1 x 2 Teeth 20 cm - 8" - UltraGripX™ TC Oehler Dissecting Forcep 1 x 2 Teeth 20 cm - 8" Stainless Steel: 02 cái
  FR-978-17 Nhíp phẫu tích có mấu cán vàng kiểu UltraGripX™ TC Oehler cỡ 2 x 3 Teeth 17.5 cm - 7" - UltraGripX™ TC Ferris-Smith Dissecting Forcep 2 x 3 Teeth 17.5 cm - 7" Stainless Steel: 02 cái
  FR-330-15 Nhíp phẫu tích không mấu kiểu Russian cỡ  15 cm - 6" - Russian Modell Dissecting Forcep 15 cm - 6" Stainless Steel: 01 cái
  FR-330-25 Nhíp phẫu tích không mấu kiểu Russian cỡ  25.5 cm - 10" - Russian Modell Dissecting Forcep 25.5 cm - 10" Stainless Steel: 01 cái
  FR-200-16 Nhíp phẫu tích có mấu loại tiêu chuẩn Standard Pattern cỡ 1 x 2 Teeth 16 cm - 6 1/4" - Standard Pattern Dissecting Forcep 1 x 2 Teeth 16 cm - 6 1/4" Stainless Steel: 01 cái
  SS-140-18 SC Kéo phẫu thuật kiểu Metzenbaum-Nelson loại 02 đầu tù cán đen hàm thẳng cỡ 18 cm - 7" - Metzenbaum-Nelson SuperEdge™ Dissecting Scissor Straight - Blunt/Blunt 18 cm - 7" Stainless Steel: 01 cái
  SS-890-17 SC Kéo phẫu thuật kiểu XTSCut™ TC Mayo-Stille cán vàng đen hàm thẳng cỡ 17 cm - 6 3/4" - XTSCut™ TC Mayo-Stille Dissecting Scissor Straight 17 cm - 6 3/4" Stainless Steel: 01 cái
  SS-891-17 SC Kéo phẫu thuật kiểu XTSCut™ TC Mayo-Stille cán vàng đen hàm cong cỡ 17 cm - 6 3/4" -  XTSCut™ TC Mayo-Stille Dissecting Scissor Curved 17 cm - 6 3/4" Stainless Steel: 01 cái
  AF-214-16 Kẹp mạch máu kiểu Crile-Rankin hàm thẳng cỡ 17 cm - 6 3/4" - Crile-Rankin Haemostatic Forcep Straight 17 cm - 6 3/4" Stainless Steel: 03 cái
  AF-215-16 Kẹp mạch máu kiểu Crile-Rankin hàm cong cỡ 17 cm - 6 3/4" - Crile-Rankin Haemostatic Forcep Curved 17 cm - 6 3/4" Stainless Steel: 03 cái
  RT-579-21 Banh 02 đầu tù kiểu Parker-Langebeck (US Army) cỡ Fig. 1 and Fig. 2 21.5 cm - 8 1/2" với lưỡi rộng Fig. 1 / Fig. 2 21 x 15 mm - 40 x 15 mm / 25 x 15 mm - 45 x 15 mm - Parker-Langebeck (US Army) Retractor Set of Fig. 1 and Fig. 2 21.5 cm - 8 1/2" Blade Size Fig. 1 / Blade Size Fig. 2 21 x 15 mm - 40 x 15 mm / 25 x 15 mm - 45 x 15 mm Stainless Steel: 01 cái
  SU-600-18 Kẹp giữ kim cán vàng kiểu UltraGripX™ TC Mayo-Hegar cỡ 18 cm - 7" - UltraGripX™ TC Mayo-Hegar Needle Holder 18 cm - 7" Stainless Steel: 02 cái
  SI-060-16 Kẹp phẫu tích ruột và mô kiểu Babcock cỡ 15.5 cm - 6" - Babcock Intestinal and Tissue Grasping Forcep 15.5 cm - 6" Stainless Steel: 02 cái
  SI-060-18 Kẹp phẫu tích ruột và mô kiểu Babcock cỡ 17.5 cm - 7" - Babcock Intestinal and Tissue Grasping Forcep 17.5 cm - 7" Stainless Steel: 02 cái
  SI-060-20 Kẹp phẫu tích ruột và mô kiểu Babcock cỡ 21 cm - 8 1/4" - Babcock Intestinal and Tissue Grasping Forcep 21 cm - 8 1/4" Stainless Steel: 02 cái
  SI-060-24 Kẹp phẫu tích ruột và mô kiểu Babcock cỡ 24 cm - 9 1/2" - Babcock Intestinal and Tissue Grasping Forcep 24 cm - 9 1/2" Stainless Steel: 02 cái
  SI-015-15 Kẹp phẫu tích ruột và mô kiểu Allis hàm có răng cỡ 5 x 6 Teeth 15.5 cm - 6" - Allis Intestinal and Tissue Grasping Forcep 5 x 6 Teeth 15.5 cm - 6" Stainless Steel: 02 cái
  AF-230-16 Kẹp mạch máu kiểu Ochsner-Kocher hàm thẳng có răng cỡ 1 x 2 Teeth 16.5 cm - 6 1/2" - Ochsner-Kocher Haemostatic Forcep Straight - 1 x 2 Teeth 16.5 cm - 6 1/2" Stainless Steel: 02 cái
  AF-231-16 Kẹp mạch máu kiểu Ochsner-Kocher hàm cong có răng cỡ 1 x 2 Teeth 16.5 cm - 6 1/2" - Ochsner-Kocher Haemostatic Forcep Curved - 1 x 2 Teeth 16 cm - 6 1/4" Stainless Steel: 02 cái
  AF-469-18 Kẹp bóc tách mini kiểu Mini-Gemini với 02 đầu cong nhỏ cỡ 18 cm - 7" - Mini-Gemini Dissecting and Ligature Forcep Curved 18 cm - 7" Stainless Steel: 02 cái
  TR-270-22 Ống hút Poole cỡ 22 cm - 8 3/4" và đường kính Ø 10.0mm - Poole Suction Tube 22 cm - 8 3/4" Diameter 10.0 mm Ø Stainless Steel: 02 cái
  TR-271-22 Ống hút Poole cỡ 22.5 cm - 8 3/4" và đường kính Ø 8.0mm - Poole Suction Tube 22.5 cm - 8 3/4" Diameter 8.0 mm Ø Stainless Steel: 02 cái
Cùng loại
Sản phẩm bán chạy
 • Monitor theo dõi bệnh nhân đa thông số dùng trong ICU cho người lớn; trẻ em; trẻ sơ sinh với chức năng OXY-CRG và tính liều thuốc (có thể phân tích 15 loại cấp độ thuốc)
 • Tổ Yến huyết
 • Monitor theo dõi bệnh nhân 04 thông số dùng cho xe cứu thương hoặc theo dõi đầu giường
 • Monitor dành cho bệnh nhân chăm sóc đặc biệt với màn hình cảm ứng TFT 15 inch
 • Máy theo dõi độ bảo hòa Oxy trong máu (Máy theo dõi SpO2 trong máu dạng cầm tay dùng cho trẻ em, trẻ sơ sinh và người lớn)
 • Máy đo oxy xung đầu ngón tay kết nối Bluetooth qua Smartphone; Ipad; PC hệ điều hành Android; IOS
 • Monitor theo dõi bệnh nhân 04 thông số (loại cầm tay) có chức năng kết nối (Bluetooth dành cho PC và điện thoại Android, Android Pad) dùng cho người lớn; trẻ em; trẻ sơ sinh với màn hình TFT LCD 2.4 i
 • Bơm tiêm điện 01 kênh có chức năng quản lý thư viện thuốc
 • Máy bơm tiêm điện 01 kênh với màn hình cảm ứng màu TFT 2.8inch có chức năng quản lý thư viện thuốc
 • Máy bơm truyền dịch tự động với màn hình cảm ứng có thể xếp chồng lên nhau và linh hoạt
 • Máy hút dịch 02 bình dùng trong HSCC với dung tích 2000ml
 • Máy bơm hút dịch dùng trong phẫu thuật Ngoại khoa loại 2 bình 3 lít + 1 bình 1 lít
 • Máy hút dịch và rửa dạ dày
 • Máy điện tim 3 kênh
 • Yến thô chưa qua làm sạch
 • Máy đo điện tim 12 kênh tại giường; tại nhà; trên xe cứu thương loại cầm tay có kết nối Blutooth để kết nối với PC, Iphone Smartphone bởi hệ điều hành Android
 • Máy đo điện tim loại cầm tay có kết nối Wifi; Blutooth để kết nối với PC, Iphone Smartphone bởi hệ điều hành Android hoặc IOS
 • Máy đo điện tim 03 kênh có tích hợp đo huyết áp và Holter ECG 3 kênh loại dùng tại giường; tại nhà; trên xe cứu thương loại cầm tay có kết nối Blutooth với Smartphone bởi hệ điều hành Android
 • Máy đo điện tim 12 kênh tại giường; tại nhà; trên xe cứu thương loại cầm tay có kết nối Wifi với Smartphone bởi hệ điều hành Android
 • Máy đo phế dung kế loại cầm tay kết nối Bluetooth / Thiết bị đo thể tích phổi loại cầm tay kết nối Bluetooth qua Smartphone; PC bởi Phần mềm PC
 • Máy đo phế dung kế loại để bàn di động với màn hình cảm ứng LCD 7inch
 • Máy đo đa ký giấc ngủ không dây loại di động
 • Hệ thống chẩn đoán rối loạn giấc ngủ loại di động loại 52 kênh
 • Máy đo huyết áp cấp cứu 24 giờ với 3 vòng bít người lớn + trẻ em + trẻ sơ sinh
 • Máy theo dõi huyết áp (ABPM) & Spo2
 • Máy đo huyết áp điện tử chuyên nghiệp loại để bàn
 • Máy đo huyết áp điện tử chuyên nghiệp loại để bàn
 • Máy theo dõi huyết áp tự động lâm sàng có kết nối Wifi với PC; Smartphone; Máy tính bảng với hệ điều hành Android
 • Máy theo dõi huyết áp tại giường; tại nhà có kết nối Wifi; Blutooth với PC; với hệ điều hành Android
 • Ống nghe điện tử hình ảnh đa chức năng (ECG; SPO2)
 • Máy điều trị vết thương hở bằng áp lực âm (Máy làm lành vết thương bằng hút chân không; Máy hút áp lực âm trong điều trị vết thương hở)
 • Tổ Yến đã qua làm sạch (tinh chế)
 • Máy hút dịch và điều trị vết thương hở bằng áp lực âm (loại di động đeo trên người)
 • Máy bơm rửa cao áp và đường ống rửa cho vết thương loại bỏ 90% vi trùng, bụi bẩn và mô hoại tử trên bề mặt vết thương
 • Máy hút dịch vết thương áp lực âm kiêm chức năng rửa và điều trị vết thương
 • Hệ thống làm sạch vết thương bằng sóng siêu âm với 03 chức năng hoạt động: Khử mùi bằng sóng siêu âm + Khử mùi áp suất cao + Áp suất âm cho chất thải
 • Tay cầm tưới rửa xung y tế dùng một lần để rửa vết thương nhằm loại bỏ các mô hoại tử, vi khuẩn và các dị vật
 • Máy camera nội soi cầm tay không dây (Wireless) chuẩn 1080 FHD+; kết nối với PC hoặc smartphone; … rất tiện ích để khám ngoại viện
 • Các món ăn được chế biến từ Yến sào Nha Trang
 • Máy nội soi ENT di động loại cầm tay không dây (Wireless) loại loại kết nối qua Iphone; Smartphone; Ipad và màn hình qua cổng HDMI
 • Máy nội soi di động loại cầm tay không dây (Wireless) loại kết nối với máy vi tính; máy Laptop và màn hình qua cổng HDMI
 • Hệ thống nội soi video di động các máy được tích hợp thành một khối gồm
 • Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng loại dùng cho Ống soi cứng và Ống soi mềm được tích hợp thành một khối; có chức năng tăng cường màu sắc hình ảnh của mạch máu; cấu trúc niêm mạc để giúp phát hiện; tầm so
 • Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng loại di động dùng cho Ống soi cứng và Ống soi mềm được tích hợp thành một khối; có chức năng tăng cường màu sắc hình ảnh để giảm màu máu và giúp phát hiện; tầm soát sớm u
 • Hệ thống nội soi Full HD với Camera & nguồn sáng tích hợp thành một khối
 • Hệ thống nội soi và phẫu thuật nội soi Full HD 1080 FHD+ với cảm biến 1/1.9
 • Hệ thống nội soi chẩn đoán Tai Mũi Họng với Nguồn sáng Led 80W
 • Ống soi mũi xoang và dụng cụ nội soi Tai Mũi Họng
 • Ống soi tai, màng nhĩ và dụng cụ vi phẫu tai
 • Ống soi thanh quản
Hỗ trợ
0938 168 112
Y!H
skype
Liên kết website
Thống kê
 • Đang truy cập 1
 • Truy cập hôm nay 41
 • Tổng cộng 57426
Rank alexa